Ολυμπιακό Κέντρο ΦΙλοσοφίας και Παιδείας

 Το Ολυμπιακό Κέντρο Φιλοσοφίας και Παιδείας ιδρύθηκε την 15η Απριλίου 2000 με έδρα τον Πύργο Ηλείας. Πρόκειται για Επιστημονικό Σωματείο, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη της φιλοσοφίας και των συναφών επιστημονικών κλάδων και την διεπιστημονική έρευνα και συνεργασία. Ο Λεωνίδας Μπαρτζελιώτης, ομότιμος καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπήρξε ο εμπνευστής, εκ των ιδρυτών και σήμερα κατέχει την θέση του προέδρου του Ολυμπιακού Κέντρου Φιλοσοφίας και Παιδείας.

Ανθολόγος
Celestia - Τεύχος 03
Οργανισμός
Celestia - Τεύχος 01 Celestia - Τεύχος 02