Επικοινωνία

Εκδόσεις - Βιβλιοπωλείο Ν. & Σ. Μπατσιούλας
 
Αναγνωστοπούλου 9, 10673 Αθήνα
Τηλ: 210 3315186, 2130229425, 2130229428
Fax: 210 3315186
Πελοπίδου 5, 32200 Θήβα
Τηλ: 22621 00795
Fax: 22620 27275
 
E-mail Επικοινωνίας:
Γενικές πληροφορίες: info@batsioulas.gr
Παραγγελίες: sales@batsioulas.gr
Όνοματεπώνυμο:
e-mail:
Μήνυμα: