Προσωπικά Δεδομένα

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει στις Εκδόσεις Ν. & Σ. Μπατσιούλας. Σε αυτή την σελίδα περιγράφονται σημαντικά θέματα που αφορούν την ασφάλεια σας καθώς και τα δεδομένα που συλλέγονται για χρήση από τις εκδόσεις Ν. & Σ. Μπατσιούλας.

Η ιστοσελίδα μας συγκεντρώνει ορισμένους τύπους πληροφοριών για τους χρήστες μας κατά την διάρκεια της περιήγησής τους στις σελίδες μας. Στην συνέχεια περιγράφονται τα δεδομένα που συλλέγουμε, ο τρόπος και πως αυτά χρησιμοποιούνται.

Οι εκδόσεις Ν. & Σ. Μπατσιούλας συγκεντρώνουν δύο τύπους πληροφοριών για τους χρήστες:

  • Πληροφορίες που οι χρήστες παρέχουν οι ίδιοι. Αυτές οι πληροφορίες δίνονται από τους ίδιους τους χρήστες και αφορούν αιτήσεις για την λήψη των ενημερωτικών μας δελτίων (newsletters), πληροφορίες που δίνονται κατά την δημιουργία ενός λογαριασμού, κα..
  • Πληροφορίες που συλλέγονται κατά την χρήση των σελίδων μας και που αφορούν την περιήγηση των χρηστών μέσα στην ιστοσελίδα μας. Αυτές αφορούν σελίδες που ο χρήστης είδε, πότε και με ποια σειρά τις είδε, λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν για κάποια αναζήτηση κα.. Δεν γίνεται συσχετισμός αυτών των πληροφοριών και των χρηστών αλλά χρησιμοποιούνται μόνο ως στατιστικά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι εκδόσεις Ν. & Σ. Μπατσιούλας δεσμεύονται ότι δεν θα διανείμουν ή μισθώσουν τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτους εκτός αν έχουμε την άδειά σας ή υποχρεωθούμε για αυτό από τον νόμο. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να σας αποστείλουμε ενημερωτικό υλικό είτε δικό μας, είτε προερχόμενο από τρίτους πάντοτε με την συναίνεσή σας. Η ενημέρωση αυτή θα γίνεται μέσω του ενημερωτικού μας δελτίου (newsletter) το οποίο και δέχεστε αν το επιθυμείτε. Χρήστες οι οποίοι επιθυμούν να μην λαμβάνουν τα ενημερωτικά μας δελτία μπορούν να βγούνε από την σχετική λίστα, κάνοντας login στον λογαριασμό τους και απεπιλέγοντας την σχετική επιλογή από την σελίδα διαχείρισης του λογαριασμού τους ή στέλνοντας μας ένα κενό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση newsletter@batsioulas.gr.

Σχετικά με το υλικό που τοποθετείτε και δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα μας (πχ. την κριτική κάποιου τίτλου), οι εκδόσεις Ν. & Σ. Μπατσιούλας διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν την κριτική σας ή/και τον λογαριασμό σας σε περίπτωση που το περιεχόμενο των γραφόντων σας είναι άσεμνο.

Η ιστοσελίδα μας τοποθετεί ένα αρχείο που ονομάζεται cookie στα αρχεία του περιηγητή σας στο διαδίκτυο (browser), εφόσον οι ρυθμίσεις σας το επιτρέπουν. Το αρχείο αυτό δεν περιέχει προσωπικά σας δεδομένα αλλά μας επιτρέπει να συσχετίσουμε με εσάς τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει εν γνώσει σας. Ένα cookie δεν μπορεί να διαβάσει δεδομένα από τον υπολογιστή σας ή δεδομένα από cookies που έχουν δημιουργηθεί από άλλες ιστοσελίδες. Μπορείτε να αρνηθείτε την λήψη cookies με το να τα απενεργοποιήσετε από τον browser σας. Αν έχετε επιλέξει ο browser σας να σας προειδοποιεί κάθε φορά που πρέπει να διαβαστεί/αποθηκευτεί ένα cookie, θα λαμβάνετε ένα μήνυμα κάθε φορά που η ιστοσελίδα μας προσπαθεί να κάνει την αντίστοιχη ενέργεια. Δεν χρειάζεται να έχετε τα cookies ενεργοποιημένα για να δείτε την ιστοσελίδα μας, παρόλα αυτά δεν θα μπορείτε να κάνετε ορισμένες ενέργειες όπως να αγοράσετε κάποιον τίτλο.

Χρησιμοποιώντας τις ιστοσελίδες των εκδόσεων Ν. & Σ. Μπατσιούλας συγκατατίθεστε με τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε την πολιτική μας που σχετίζεται με τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών μας, οι αλλαγές θα δημοσιευθούν σε αυτή την σελίδα, έτσι ώστε να είσαστε πάντα ενήμεροι.