Γιώτσας Γιώργος

 Ο Γιώργος Γιώτσας είναι μια νέα φωνή στην ελληνική λογοτεχνία του Φανταστικού. Τα διηγήματά του έχουν διακριθεί σε πανελλήνιους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς (Diavasame.gr., Ars Nocturna, Esquire) και διεθνείς (Writer's Digest) και έχουν δημοσιευτεί σε συλλογές νέων λογοτεχνών.

Συγγραφέας
Εκείνος που ψιθυρίζει πάνω από τα βουνά