Λάος Νικόλαος

Ο Νικόλαος Λάος γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουλίου 1974. Είναι καθηγητής πολιτιστικής διπλωματίας και διευθυντής του προγράμματος διπλωματίας της πίστης της Μεταπτυχιακής Σχολής Saint Elias στη Βιρτζίνια (ΗΠΑ), μέλος του Κέντρου Συγχρόνων Αριστοτελικών Σπουδών Ηθικής και Πολιτικής του Metropolitan University of London, κι έχει αναπτύξει πολύπλευρη δραστηριότητα ως σύμβουλος σε θέματα διεθνούς πολιτικής και οικονομίας με ειδίκευση σε θέματα ανάλυσης χωρών και εξωτερικής πολιτικής, διαχείρισης οικονομικών και πολιτικών κινδύνων, πολιτικής επικοινωνίας, πολέμου δικτύων και ψυχολογικών επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος διδακτορικών τίτλων χριστιανικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας της θρησκείας, πτυχίου μαθηματικών (BSc/University of La Verne, Καλιφόρνια) και μεταπτυχιακού τίτλου στη διοικητική επιστήμη (MBA/FESE, Ελβετία), έχει διεξαγάγει συστηματική έρευνα στην επιστημολογία της διεθνούς πολιτικής στο University of Kent (Αγγλία) και είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών εργασιών που έχουν εκδοθεί σε διάφορες χώρες. 

 Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο. Στις εκδόσεις Ν. & Σ. Μπατσιούλας έχει εκδόσει τρία βιβλία τα "Τι είναι Τέκτονας", "Οι κώδικες του Μυστικισμού, ο Χριστιανισμός και ο Διαφωτισμός" και "Μύηση - Τα μυστήρια και οι διδασκαλίες των Ιλλουμινάτι και των Τεκτόνων".
Συγγραφέας
Μύηση Οι κώδικες του Μυστικισμού, ο Χριστιανισμός και ο Διαφωτισμός
Τι είναι Τέκτονας;