Κυριαζής Δημήτρης

O Δημήτριος Κυριαζής (PhD από το City University, London) είναι Λέκτορας του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το πρώτο του πτυχίο το έλαβε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (με ειδίκευση στη Λογιστική) και τον μεταπτυχιακό του τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) από το Aberystwyth, University of Wales. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο ευρύτερο χώρο της Χρηματοοικονομικής επιστήμης με μία έμφαση στη δραστηριότητα των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών, όπως και σε θέματα διερεύνησης της αποτελεσματικότητας των αγορών και των σχετικών επενδυτικών στρατηγικών υπό καθεστώς ασύμμετρης πληροφόρησης. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως : Journal of Business Finance & Accounting, Strategic Management Journal, European Financial Management, International Journal of Economics of Business, κ.α.

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς διδάσκει μαθήματα που άπτονται των Συγχωνεύσεων & Εξαγορών και της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και έχει την εποπτεία ενός μεγάλου αριθμού ερευνητικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών.
 
Διετέλεσε στο παρελθόν επιστημονικός ερευνητής του καθηγητού κ. Κων/νου Γραμμένου στο τμήμα International Centre for Shipping, Trade & Finance του City University Business School. Στη συνέχεια απέκτησε εργασιακή εμπειρία τεσσάρων ετών στον ιδιωτικό τομέα (στην τράπεζα Alpha Bank), ως στέλεχος αρχικά και κατόπιν ως προϊστάμενος τμήματος χρηματοοικονομικής ανάλυσης ασχολούμενος ιδιαιτέρως με ζητήματα αποτιμήσεως επιχειρήσεων και Συγχωνεύσεων & Εξαγορών.
 
Συγγραφέας
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές