Νάσσαινας Γεώργιος

Ο Γεώργιος Σπ. Νάσσαινας είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τρι-πόλεως, του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και των Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Μετεκ-παιδεύτηκε στο Μ.Δ.Δ.Ε., επιμορφώθηκε στην ΠΑΤΕΣ/ΣΕ.ΛΕ.ΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙ-ΤΕ) και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Υπηρέτησε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως Εκπαιδευτικός, Διευθυντής Σχο-λείων και Βοηθός Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού (Γερμανία 1982-87). Από το 23-3-1993 μέχρι και 21-6-2009 υπηρέτησε ως Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκ-παίδευσης στο νομό Αργολίδας, ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2008-09 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Λέκτορας  Π.Δ. 407/80) και από το τρέχον ακαδημαϊ-κό έτος (2009-10) ανήκει στο Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) του ΕΑΠ.  

Υπηρέτησε, επίσης, ως Υποδιευθυντής στο Π.Ε.Κ. Τρίπολης (1996-2003), ως Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου και ως αναπληρωτής του Περιφερειακού Δι-ευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (2003-2007).

Τέλος, έχει εργασθεί ως επιμορφωτής στα Π.Ε.Κ. Τρίπολης, Πάτρας, Πειραιά, στο Παιδαγωγικού Ινστιτούτο και έχει διδάξει στο Μ.Δ.Δ.Ε. Αθηνών. 

Αρθρογραφεί σε επιστημονικά, παιδαγωγικά και οικολογικά περιοδικά, στα οποία μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει 28 άρθρα. Έχει εκδώσει 6 βιβλία. 

Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται: Η Επιμόρφωση, η Δια Βίου Εκπαίδευση, η Εκπαίδευση των Ενηλίκων, η  Ιστορία και η Θεωρία της Λογοτεχνίας (με έμφαση στην παιδική λογοτεχνία), και η Σχολική Παιδαγωγική.

 
Συγγραφέας
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης