Δημόπουλος Βασίλειος

Ο Βασίλης Δημόπουλος είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και αριστούχος διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο της Φιλοσοφίας της Παιδείας. Εργάζεται ως μόνιμος εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ως επιστημονικός συνεργάτης στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε). Έχει λάβει μέρος σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ενώ άρθρα του δημοσιεύονται στα περιοδικά Philia, Filozofia, Φιλοσοφείν, Επιστήμες της Αγωγής, Φιλόλογος, Φιλοσοφικά Ανάλεκτα, Φιλοσοφική Επιθεώρηση και Παιδαγωγικός Λόγος. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Φιλοσοφία της Παιδείας» (2012) και μέλος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας (Ε.Φ.Ε).

Συγγραφέας
Ο Martin Heidegger και η παιδαγωγία του θανάτου