Ρεμούνδος Παύλος

Ο Παῦλος Ρεμοῦνδος γεννήθηκε στήν Ἀθήνα τό 1952. Εἶναι γέννημα θρέμμα Ἀθηναῖος καί μάλιστα τετάρτης γενιᾶς, ἄν καί οἱ ἀπώτερες ρίζες του ἁπλώνονται στήν Ἄρτα, τήν Ἄνδρο, τήν Τῆνο, τήν Κωνσταντινούπολη καί τήν Γαλλία. Σταδιοδρόμησε ὡς διπλωμάτης καί μέ τήν ἰδιότητα αὐτή ἔζησε γιά χρόνια στήν Κένυα, τήν Ὁλλανδία, τήν Βουλγαρία, τήν Αἴγυπτο, τήν Κροατία, τό Καμερούν καί τήν Κούβα. Ἔχει ταξιδέψει καί στίς πέντε ἠπείρους τοῦ πλανήτη, συλλέγοντας ἕναν ἀνεκτίμητο πλοῦτο ἐμπειριῶν καί ἀναμνήσεων. Μετά τήν λήξη τῆς διπλωματικῆς διαδρομῆς του, ἀποφάσισε νά ἀσχοληθεῖ μέ τό γράψιμο. Τό «Ἐγώ, ἡ Galla Placidia» εἶναι τό πρῶτο του βιβλίο.

Σήμερα ζεῖ στήν Ἀθήνα.

Συγγραφέας
Εγώ, η Galla Placidia